telefon: 605 191 916

   e-mail: pajj@pajj.pl

Opłata startowa wynosi 10 zł. Serdecznie zapraszamy!