Z doniesień i obserwacji wynika, że niektórzy przedstawiciele PAJJ są uczestnikami imprez

poza Akademią a tym samym nie przestrzegają obowiązującego statutu :

 

§ 19,  przestrzeganie statutu, zarządzeń... aktywnej działalności na rzecz Akademii, dbanie o dobre imię Akademii...

 

§ 20, członkowie mogą nawiązywać kontakty (w tym udział w imprezach)  z organizacjami w kraju i za granicą

         tylko za zgodą zarządu Akademii, Zarząd wydaje zgodę...

 

Więc jak to się ma w rzeczywistości.  Zarząd będzie konsekwentny w swoich zamiarach.

 

 

Zarząd PAJJ